jQuery UI Tabs – Default functionality

Instruccions per a votar en els PREMIS DEL PÚBLIC de la MiCe 2020

Recorda que per a participar en els Premis del Públic has de visualitzar el curtmetratge o Book tráiler que vols votar. Cada visualització que Youtube es considere com a “vàlida” summa per a atorgar el Premi del Públic en cada categoria.
Recorda les condicions de Youtube per a considerar com a “vàlida” una visualització:

  • – Has de visualitzar-la durant un mínim de temps
  • – Entre cada visualització d’un mateix usuari ha de passar un temps entre ambdues
  • – Si hi ha accessos que Youtube considere “estranys” no els computa

Les visualitzacions “vàlides” no són les que apareix sota el video. A Youtube li costa 48 hores a donar com a “vàlida” les visualitzacions i quan passen de 300 visualitzacions tarda un temps a actualitzar les dades per precaució.

Gràcies per participar a la mice. … i … The festival that never sleeps

Instrucciones para votar en los PREMIOS DEL PÚBLICO de la MiCe 2020

Recuerda que para participar en los Premios del Público tienes que visualizar el cortometraje o Book tráiler que quieres votar. Cada visualización que Youtube considere como “válida” suma para otorgar el premio del Público en cada categoría.
Recuerda las condiciones de Youtube para considerar como “válida” una visualización:

  • – Tienes que visualizarla durante un mínimo de tiempo
  • – Entre cada visualización de un mismo usuario tiene que pasar un tiempo entre ambas
  • – Si hay accesos que Youtube considera “extraños” no los computa

Las visualizaciones “válidas” no son las que aparece bajo el video. A Youtube le cuesta 48 horas dar como “válida” las visualizaciones y cuando pasan de 300 visualizaciones tarda un tiempo a actualizar los datos por precaución.

Gracias por participar en mice. … i … The festival that never sleeps

Instructions to vote at the PUBLIC AWARDS MiCe 2020

Remember to participate in the Audience Awards you have to visualize the short film or Book trailer you want to vote. Each visualization Youtube considers as “valid” sum to award the Public prize in each category.
Remember the conditions of YouTube to consider a display as “valid”:

  • – You have to visualize it for a minimum of time
  • – Between each display of the same user you have to spend some time between the two
  • – If there are accesses that YouTube considers “strange” it does not compute them

The “valid” visualizations are not those that appear under the video. Youtube takes 48 hours to give “valid” visualizations and when they pass 300 views it takes a while to update the data as a precaution.

Thanks for participating in the mice. … and … The festival that never sleeps

CANAL YOUTUBEMiCe VALÈNCIA 2020
ACCEDIR

CANAL YOUTUBE
MiCe VALÈNCIA 2020

CANAL YOUTUBEMiCe ESTATAL 2020
ACCEDER

CANAL YOUTUBE
MiCe ESTATAL 2020

CANAL YOUTUBEMiCe INTERNACIONAL 2020
ACCESS

CANAL YOUTUBE
MiCe INTERNACIONAL 2020

CANAL YOUTUBEMiCe ACCESSIBLE 2020
ACCEDIR

CANAL YOUTUBE
MiCe ACCESSIBLE 2020

CANAL YOUTUBEMiCe RqRqR 2020
ACCEDIR

CANAL YOUTUBE
MiCe RqRqR 2020

SUBIR