jQuery UI Tabs – Default functionality

En la 7a edició del festival MiCe hem augmentat les seccions a concurs ampliant les bases de participació, comptant amb les següents SECCIONS:

 

MiCe INTERNACIONAL

Per a curtmetratges de qualsevol país i en qualsevol idioma. Amb dues grans seccions:
PROFESSIONAL/ADULTS: Curtmetratges d’Animació o Ficció realitzats per professionals o adults dirigits a la infància i joventut.
REALITZADES PER JOVENES: Curtmetratges realitzats per xiquets, xiquetes i joves d’animació o ficció, amb les categorias:
Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Infantil i Primària fins a 12 anys
Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius fins a 18 anys
Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Universitària per a joves de fins a 23 anys.

BASES en valencià INSCRIPCIÓ de pel·lícules

 

MiCe ESTATAL

Per a curtmetratges realitzats en entorns educatius de l’estat espanyol en qualsevol idioma de l’estat, amb tres apartats:
Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Infantil i Primària fins a 12 anys
Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius fins a 18 anys
Curtmetratges realitzats per alumnat de Centres d’Educació Especial o Necessitats Educatives Especials sense límit d’edat.

BASES en valencià INSCRIPCIÓ de pel·lícules

 

MiCe VALÈNCIA

Per a curtmetratges realitzats en entorns educatius del territori valencià i en valencià, amb set apartats:
Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Infantil fins a 6 anys
Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Primària fins a 12 anys
Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius fins a 18 anys
Curtmetratges realitzats per alumnat de Centres d’Educació Especial o Necessitats Educatives Especials sense limit d’edat
Book Tráiler realitzats per alumnat d’Educació Infantil fins a 6 anys
Book Tráiler realitzats per alumnat d’Educació Primària fins a 12 anys
Book Tráiler realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius fins a 18 anys.

BASES en valencià INSCRIPCIÓ de pel·lícules

 

DIBUIXANT la MiCe, la meua pel·li preferida

Un nou projecte, augmentant les formes de participar a la MiCe. Els alumnes dibuixant les seues pel·lis preferides. Per a entorns educatius del territori valencià, amb dos apartats:
Dibuixos realitzats per alumnat d’Educació Infantil fins a 6 anys.
Dibuixos realitzats per alumnat d’Educació Primària fins a 12 anys.

BASES en valencià INSCRIPCIÓ al Concurs Descarrega Plantilla

 

MiCe UNIVERSITÀRIA, domini lingüístic

Per a curtmetratges realitzats en entorns Universitaris del domini lingüístic valencià/català. Els curtmetratges poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, video-creació, animació … sempre que la llengua utilitzada siga el valencià.

BASES en valencià INSCRIPCIÓ de pel·lícules

 

En la 7ª edición del festival MiCe hemos aumentado las secciones a concurso ampliando la base de partici-pación, contando con las siguients SECCIONES:

 

MiCe INTERNACIONAL

Para cortometrajes de cualquier país y en cualquier idioma.Con dos grandes secciones:
PROFESIONAL/ADULTOS: Cortometrajes de Animación o Ficción realizados por profesionales o adultos dirigidos a la infancia y juventud.
REALIZADAS POR JOVENES: Cortometrajes realizados por niños, niñas y jóvenes de animación o ficción, con las categorias:
Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Infantil y Primaria hasta 12 años
Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos hasta 18 años
Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Universitaria para jóvenes de hasta 23 años.

BASES en castellano INSCRIPCIÓN de películas

 

MiCe ESTATAL

Para cortometrajes realizados en entornos educativos del estado español en cualquier idioma del estado, con tres apartados:
Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Infantil y Primaria hasta 12 años
Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos hasta 18 años
Cortometrajes realizados por alumnado de Centros de Educación Especial o Necesidades Educativas Especiales sin limite de edad.

BASES en castellano BASES en català BASES en galego euskarazko OINARRIAK INSCRIPCIÓN de películas

 

MiCe VALÈNCIA

Para cortometrajes realizados en entornos educativos del territorio Valenciano y en valenciano, con siete apartados:
Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Infantil hasta 6 años
Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Primaria hasta 12 años
Cortometrajes realizados por alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos hasta 18 años
Cortometrajes realizados por alumnado de Centros de Educación Especial o Necesidades Educativas Especiales sin limite de edad.
Book Tráiler realizados por alumnado de Educación Infantil hasta 6 años
Book Tráiler realizados por alumnado de Educación Primaria hasta 12 años
Book Tráiler realizados por alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos hasta 18 años.

BASES en valenciano INSCRIPCIÓN de películas

 

DIBUIJANDO la MiCe, mi peli preferida

Un nuevo proyecto, aumentando las formas de participar en la MiCe. Los alumnos dibujan sus pelis preferidas. Para entornos educativos del territorio Valenciano, con dos apartados:
Dibujos realizados por alumnado de Educación Infantil hasta 6 años.
Dibujos realizados por alumnado de Educación Primaria hsta a 12 años.

BASES en valenciano INSCRIPCIÓN al Concurso Descarga Plantilla

 

MiCe UNIVERSITÀRIA, domini lingüístic

Para cortometrajes realizados en entornos Universitarios del dominio lingüístico valenciano / catalán. Los cortometrajes pueden ser de cualquier género: ficción, documental, video-creación, animación … siempre que la lengua utilizada sea el valenciano.

BASES en valenciano INSCRIPCIÓN de películas

 

The 7th edition of the MiCe festival we have increased the sections to the contest expanding the participation base, counting on the following SECTIONS:

 

MiCe INTERNATIONAL

For short films from any country and in any language. With two large sections:
PROFESSIONAL / ADULTS: Short films of Animation or Fiction made by professionals or adults aimed at children and youth.
PERFORMED BY YOUNG PEOPLE: Short films made by children and young people of animation or fiction, with the categories
Short films made by students of primary school up to 12 years old
Short films made by students of secondary school up to 18 years old
Short films made by students of university up to 23 years old.

BASES in english REGISTRATION films

 

MiCe STATE

For short films made in educational environments of the Spanish state in any language of the state, with three sections:
Short films made by students of Infant and Primary Education up to 12 years
Short films made by students of Secondary Education up to 18 years
Short films made by students of Special Education Centers or Special Educational Needs without age limit.

BASES in Spanish REGISTRATION films

 

MiCe VALÈNCIA

For short films made in educational environments of valencian territory and in Valencian, with seven sections:
Short films made by students of Early Childhood Education up to 6 years
Short films made by students of Primary Education up to 12 years
Short films made by students of Secondary Education up to 18 years
Short films made by students of Special Education Centers or Special Educational Needs without age limit.
Book Trailer made by students of Early Childhood Education up to 6 years
Book Trailer made by students of Primary Education up to 12 years
Book Trailer made by students of Secondary Education up to 18 years.

BASES in valencian REGISTRATION films

 

DIBUIJANDO la MiCe, mi peli preferida

A new project, increasing the ways of participating in the MiCe. The students draw their favorite movies. For educational environments of valencian territory, with two sections:
Drawings made by students of Early Childhood Education up to 6 years.
Drawings made by students of Primary Education up to 12 years.

BASES in valencian REGISTRATION to the Contest Download Template

 

MiCe UNIVERSITàRIA, domini lingüístic

For short films made in University environments of the Valencian / Catalan linguistic domain. The short films can be of any genre: fiction, documentary, video-creation, animation … provided that the language used is Valencian.

BASES in valencian REGISTRATION films

 

SUBIR