jQuery UI Tabs – Default functionality

 

Ací teniu tots els canals del nostre festival MiCe per a votar en els PREMIS DEL PÚBLIC de la MiCe 2019

Recorda que per a participar en els Premis del Públic has de visualitzar el curtmetratge o Book tráiler que vols votar. Cada visualització que Youtube es considere com a «vàlida» summa per a atorgar el Premi del Públic en cada categoria.
Recorda les condicions de Youtube per a considerar com a «vàlida» una visualització: has de visualitzar-la durant un mínim de temps, entre cada visualització d’un mateix usuari ha de passar un temps entre ambdues, si hi ha accessos que Youtube considere «estranys» no els computa.
Les visualitzacions «vàlides» no són les que apareix sota el video. A Youtube li costa 48 hores a donar com a «vàlida» les visualitzacions i quan passen de 300 visualitzacions tarda un temps a actualitzar les dades per precaució.

Gràcies per participar a la mice. … i … Continuem Somiant

 

MiCe ESTATAL                    accedir al canal Youtube MICE ESTATAL 2019

MiCe VALÈNCIA                 accedir al canal Youtube MICE VALÈNCIA 2019

 

Ací podeu accedir a la pepeleta de votació per al PREMI DEL PÚBLIC del Premi DIBUIXANT LA MICE, la meua pel·li preferida

Per a poder votar en aquest Premi s’accedeix a un formulari Google Formularis. En cada secció tens un enllaç per a poder veure els dibuixos seleccionats per cada Centre Educatiu i per cada secció. Pots triar un dibuix per cada secció. Fixa’t en el nombre del dibuix que apareix en el rètol. Després tornes al formulari, clica en la pestanya que posa TRIA i marca en el nombre de dibuix pel qual vols votar. Pots fer-ho en les tres seccions en què hem dividit els dibuixos (Infantil 3, 4, 5 anys – Primària 1er, 2on, 3er – Primària 4t, 5é, 6é). Recorda pots emetre tres vots (uno per cada secció), però solament es pot votar (els tres vots) una vegada per cada adreça de correu. Has d’iniciar sessió amb aquest compte de correu.

Gràcies per participar a la mice. … i … Continuem Somiant

 

DIBUIXANT LA MICE, la meua pel·li preferida  papereta de votació DIBUIXANT LA MICE

 

Aquí tenéis todos los canales de nuestro festival MiCe para votar en los PREMIOS DEL PÚBLICO de la MiCe 2019

Recuerda que para participar en los Premios del Público tienes que visualizar el cortometraje o Book tráiler que quieres votar. Cada visualización que Youtube considere como «válida» suma para otorgar el premio del Público en cada categoría.
Recuerda las condiciones de Youtube para considerar como «válida» una visualización: tienes que visualizarla durante un mínimo de tiempo, entre cada visualización de un mismo usuario tiene que pasar un tiempo entre ambas, si hay accesos que Youtube considera «extraños» no los computa.
Las visualizaciones «válidas» no son las que aparece bajo el video. A Youtube le cuesta 48 horas dar como «válida» las visualizaciones y cuando pasan de 300 visualizaciones tarda un tiempo a actualizar los datos por precaución.

Gracias por participar en mice. … i … Continuamos Soñando

 

MiCe ESTATAL                    acceder al canal Youtube MICE ESTATAL 2019

MiCe VALÈNCIA                 acceder al canal Youtube MICE VALÈNCIA 2019

 

Aquí podéis acceder a la pepeleta de votación para el PREMIO DEL PÚBLICO del Premio DIBUJANDO LA MICE, mi pel·li preferida

Para poder votar en este Premio se accede a un formulario Google Formularios. En cada sección tienes un enlace para poder ver los dibujos seleccionados por cada Centro Educativo y por cada sección. Puedes elegir un dibujo por cada sección. Fíjate en el número del dibujo que aparece en el letrero. Después vuelves al formulario, clica en la pestaña que pone ELIGE y marca en el número de dibujo por el cual quieres votar. Puedes hacerlo en las tres secciones en que hemos dividido los dibujos (Infantil 3, 4, 5 años – Primaria 1º, 2º, 3º – Primaria 4º, 5º, 6º). Recuerda puedes emitir tres votos (uno por cada sección), pero solo se puede votar (los tres votos) una vez por cada dirección de correo. Tienes que iniciar sesión con esa cuenta de correo.

Gracias por participar en la mice. … i … Continuamos Soñando

 

DIBUJANDO LA MICE, mi pel·li preferida  papeleta de votación DIBUIJANDO LA MICE

 

Here you are the channels of our MiCe festival to vote at the PUBLIC AWARDS MiCe 2019

Remember to participate in the Audience Awards you have to visualize the short film or Book trailer you want to vote. Each visualization Youtube considers as «valid» sum to award the Public prize in each category.
Remember the conditions of YouTube to consider a display as «valid»: you have to visualize it for a minimum of time, between each display of the same user you have to spend some time between the two, if there are accesses that YouTube considers «strange» it does not compute them .
The «valid» visualizations are not those that appear under the video. Youtube takes 48 hours to give «valid» visualizations and when they pass 300 views it takes a while to update the data as a precaution.

Thanks for participating in the mice. … and … We Continue Dreaming

 

MiCe ESTATAL                    access the Youtube channel MICE ESTATAL 2019

MiCe VALÈNCIA                 access the Youtube channel MICE VALÈNCIA 2019

 

Here you can access the voting paper for the AUDIENCE PRIZE of the DIBUJANDO LA MICE Award, my favorite film

To be able to vote in this Prize you access a Google Forms form. In each section you have a link to see the drawings selected by each Educational Center and for each section. You can choose one for each section. Look at the number of the drawing appears on the label. Then go back to the form, click on the tab CHOOSE and check the drawing number you want to vote for. You can do it in the three sections in which we have divided the drawings (Infant 3, 4, 5 years, Primary 1, 2 and 3, Primary 4, 5, 6). Remember that you can only vote once for each email address. You have to log in with that email account

Thanks for participating in the mice. … and … We Continue Dreaming

 

DIBUJANDO LA MICE, mi pel·li preferida  ballot paper DIBUIJANDO LA MICE

SUBIR